• Zarządca Nieruchomości

  Zarządca Nieruchomości

  • Zarządzanie najmem
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządca Nieruchomości

  Zarządca Nieruchomości

  • Obsługa techniczna
  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Akty prawne

Z uwagi na pytania z Państwa strony i wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych aktów prawych, przygotowaliśmy zestaw podstawowych ustaw niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości i prezentujemy je do pobrania i zapoznania się z ich treścią.

Uwaga! Niektóre dokumenty zapisane są w formacie PDF. Jeżeli nie mogą ich Państwo odczytać, prosimy zainstalować wymagane składniki klikając w ikonę poniżej:

 adobeword doc

-Ustawa z dnia 23.IV.1964 r. Kodeks Cywilny 
(944 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania cywilnego 
(1061 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 7.VII.1994 r. Prawo budowlane 
(311 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 27.III.2003 r. O zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(1593 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 21.VIII.1997 r. O gospodarce nieruchomościami 
(449 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 21.VI.2001 r. O ochronie praw lokatorów
(205 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 24.VI.1994 r. Ustawa o własności lokali 
(140 kB) [pobierz]

-Ustawa z dnia 6.VII.1982 r. O Księgach wieczystych i hipotece 
(172 kB) [pobierz]

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(665 kB) [pobierz]

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(1899 kB) [pobierz]

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(174 kB) [pobierz]

Kontakt

ul. Lotników 4/14
87-100 Toruń
biuro@az-con.pl
tel: +48.56 639 42 31
mobile +48.604 614 036

Biuro czynne

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego biura w Toruniu przy ul. Lotników 4/14 czynnego w godzinach:
7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku

Telefony Alarmowe

Ogólnopolski Telefon Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Straż Miejska  986
Policja  997
Pogotowie Ciepłownicze  993
Straż Pożarna  998
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Wodociągowe  994
Pogotowie Energetyczne  991